Program ERASMUS+

Przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu  Erasmus+, Zespół Szkół Zawodowych realizuje projekt pt.  „Młodzi rzemieślnicy z Wolsztyna pełną parą na zagraniczne praktyki”. Program obejmuje dwutygodniowy staż/praktykę w Zakładzie Promowania Kształcenia  Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą ( Niemcy) – www.bfw-bb.de. 
Terminy odbywania praktyk:

  • stolarz i murarz od 19 kwietnia do 02 maja 2015r.
  • kucharz oraz   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie od 31 maja do 13 czerwca 2015r. 

Staż jest w całości finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+, dlatego żaden z uczestników nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem. Uczniowie poprzez uczestnictwo w stażu/praktyce zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne w kolejnych etapach drogi zawodowej.  Każdy uczestnik stażu otrzyma Europejski Certyfikat Europass, potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy stażu zostaną ubezpieczeni i zostanie im zapewniona 24-godzinna opieka podczas podróży i w miejscu odbywania stażu. Przewidywana liczba uczestników praktyki w Niemczech wynosi 14 osób na jeden dwutygodniowy cykl szkoleniowy. Podczas trwania stażu i po jego  zakończeniu uczestnikom zostanie wypłacone kieszonkowe. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu p. Grzegorza Lemańskiego.
Pobierz regulamin kryteriów naboru i zasad rekrutacji do projektu  ERASMUS+ warunki i regulamin