LO dla dorosłych

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Nauka u nas jest bezpłatna!
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2018/2019 pobierz
 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - TERMINY ZAJĘĆ W I SEMESTRZE 2018/2019:

MIESIĄC DATA
wrzesień 21 - 22
28 - 29
październik 5 - 6
19 - 20
26 - 27
listopad 16 - 17
23 - 24
30
grudzień 1
7 - 8 + egzaminy kl.3Ld
14-15
styczeń 4 - 5 + egzaminy kl.2Ld
(początek VI semestru 3Ld)

informacje o egzaminach i pracach kontrolnych - pobierz