Komunikat dla kandydatów - LISTY

Lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia (wersja poprawiona na dzień 16 lipca 2019r):

 

Lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia :

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  • dostarczenie do 24 lipca 2019 r. do godziny 12.00 oryginału świadectwa ukończenia szkoły (dotyczy wszystkich),
  • dostarczenie do 24 lipca 2019 r. do godziny 12.00 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu lub sprawdzianu (dotyczy wszystkich),
  • liczba wolnych miejsc na wybrany kierunek  (dotyczy technikum)