Rynek pracy za 5 lat

Rynek pracy za 5 lat, czyli co studiować, żeby mieć pracę.

Wyższe wykształcenie już dawno przestało gwarantować szybkie znalezienie pracy. Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2014 r. liczba bezrobotnych absolwentów uniwersytetów z wykształceniem wyższym wyniosła 254 tys. Było to niewiele więcej niż wśród absolwentów szkół średnich - 230,2 tys. osób. To pokazuje, że bezrobocie wśród absolwentów wyższych uczelni występuje na zbliżonym poziomie do osób ze średnim wykształceniem ogólnym.

Zapraszam do lektury:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/874544,rynek-pra...