Barometr zawodów

Zapraszam do zapoznania się z wynikami badania, w którym m.in. brała udział nasza szkoła.

Wyniki badania „Barometr zawodów” zrealizowane w 31 wielkopolskich powiatowych urzędach pracy pokazują, że na poziomie regionu wskazano w 2016 r. 44 zawody deficytowe. Wśród nich przeważającą grupę stanowią te zawody, których podjęcie wiąże się z wymogiem posiadania wykształcenia zawodowego (24 zawody). Dotyczy to zawodów takich jak: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, krawiec i  pracownicy produkcji odzieży. Mamy tu również znaczącą grupę (13) zawodów związanych z branżą budowlaną: betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, tynkarze, posadzkarze, monterzy instalacji budowlanych. Od potencjalnych pracowników z wykształceniem zawodowym pracodawcy wymagają również doświadczenia zawodowego, jak chociażby w przypadku fryzjerów, zawodów związanych z branżą budowlaną czy krawców, także znajomości nowoczesnych trendów i technik pracy (fryzjerzy, krawcy, kucharze).

W grupie zawodów deficytowych znalazło się również 12 takich, które wymagają wykształcenia wyższego niż zawodowe. Są wśród nich takie zawody, jak: grafik komputerowy, programista i administrator stron internetowych, inżynier mechanik, nauczyciel przedmiotów zawodowych, opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarka, przedstawiciel handlowy, samodzielny księgowy, specjalista automatyki i robotyki, spedytor i logistyk.
Zapotrzebowanie wyższe niż liczba bezrobotnych w danym zawodzie wskazano w kontekście tych zawodów, których możliwość wykonywania jest zależna od posiadania dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia i przebytych kursów zawodowych.
DEFICYT
Administratorzy systemów komputerowych
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fryzjerzy
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Graficy komputerowi
Hydraulicy
Inżynierowie mechanicy
Kierowcy autobusów
Kierowcy ciągnika siodłowego
Kierowcy samochodu ciężarowego
Kierownicy budowy
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Magazynierzy
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Murarze
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki
Posadzkarze
Programiści i administratorzy stron internetowych
Przedstawiciele handlowi
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Specjaliści automatyki i robotyki
Spedytorzy i logistycy
Szefowie kuchni
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy elektrycy
Tynkarze
NADWYŻKA
Ekonomiści
Nauczyciele nauczania początkowego
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i filozofowie
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Technicy budownictwa
 
Dla zainteresowanych cały raport dostępny u mnie :)
.