Podsumowanie quizu - MISTRZ DOBRYCH MANIER

W dwa dni a dokładnie w dwa wtorki (23.05.2017r. i 06.06.2017r.) we współpracy z p. A.Leśnik i p. W. Młynkowiak zorganizowaliśmy wśród wszystkich uczniów wówczas przebywających w szkole quiz - MISTRZ DOBRYCH MANIER. Do quizu przystąpiło łącznie 26 klas.

Spośród tej grupy zostali wyłonieni Mistrzowie dobrych manier, którzy ex aequo uzyskali jednakowo równą liczbę punktów:

1. NATALIA MATYSIAK - kl. 2E,

2. WERONIKA OSIŃSKA - kl. 3EH,

3. ADAM SZUKALSKI - kl. 1BL

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.

Składamy również serdeczne podziękowania p. K. Kniat za pomoc w poprawie quizów.