Informacja dla rodziców uczniów dot. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

   Pragniemy poinformować, że zdobyliśmy dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2017 r.

W czerwcu 2017 r. przeprowadziliśmy ankietę, w ramach której uczniowie zaproponowali tytuły, autorów oraz serie wydawnicze – w efekcie zakupiliśmy 347 nowych pozycji ( książki beletrystyczne oraz  lektury na kwotę ponad 8600 zł).

W ostatnim tygodniu nauki tj. od 19 do 23 czerwca w ramach akcji „Książka na wakacje” wypożyczonych zostało ponad 56 książek uczniom i nauczycielom.

O kolejnych działaniach związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa będziemy informować na bieżąco poprzez ogłoszenia w szkole i stronę szkoły (Zakładka – Biblioteka). Biblioteka organizuje wiele wydarzeń i akcji czytelniczych promujących czytanie (liczymy w tym względzie na przychylność nie tylko nauczycieli, ale również rodziców).