Projekt "Europejski Dzień Języków Obcych"

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w miesiącu wrześniu i październiku w klasach drugich i trzecich, przy pomocy nauczycieli języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, realizowany jest projekt „Europejski Dzień Języków Obcych”. Oto realizowane działania projektu:

  1. Wrzesień 2017r. – wystawka w bibliotece szkolnej literatury pięknej w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, - czytanie przez uczniów na głos fragmentów książek obcojęzycznych na lekcjach języka obcego (nauczyciele jęz. niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego), - uczniowie klas drugich w grupach językowych wypisują w jęz. obcym słówka powiązane z biblioteką, książką, czytaniem, -uczniowie klas trzecich w grupach językowych przygotowują w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski krótkie hasło, rymowankę lub wierszyk dotyczący książek, czytania, biblioteki szkolnej.

      2. Październik 2017r. – wystawa słówek, haseł, rymowanek, wierszy promujących książki, czytanie i bibliotekę.