Podsumowanie zbiórek

Nadszedł czas na podsumowanie zbiórek.  Przez dwa miesiące zbieraliśmy nakrętki, karmę dla zwierząt i książki dla pensjonariuszy szpitali. Dzięki zaangażowaniu klas udało się nam zebrać: 

* ponad 66 kg nakrętek,

*248,3 kg karmy,

* 116 książek.

Pierwsze miejsce w zbiórce nakrętek zajęła klasa 1f, na kolejnych miejscach uplasowały się klasy 1L2 i dalej klasa 3f.

Miejsca na podium w zbiórce karmy znalazły klasy: 3L1, 3HT i 2L1.

Zbiórka książek została przedłużona do końca przyszłego tygodnia, czyli do 15.12.2017r.

Wkrótce podam ranging w "iskierkach' i klasy, którym przysługują dni bez pytania.

Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom.

Dziękuję także p. A. Bartkowik i uczennicom z kl. 2E: O.Ratajskiej, M. Kubali i M. Rogozińskiej za pomoc w podliczeniu darów.