Paulina Lórych w finale konkursu z rachunkowości

13 kwietnia 2018 r. odbyła się w Poznaniu Gala finałowa X edycji konkursu z rachunkowości Turniej Talentów – Akademia Księgowego. Uczennica z klasy IV  w zawodzie technik ekonomista Paulina Lórych znalazła się wśród 15 finalistów konkursu.

Rangę tego osiągnięcia podkreśla fakt, że finalistów wyłoniono w trybie trójstopniowych eliminacji, spośród 750 uczestników z zachodniej Polski z 4 województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Rachunkowość i finanse w teorii i w praktyce – wiedzą z tych dziedzin musieli się popisać uczestnicy konkursu. Finaliści odebrali nagrody m.in. z rąk prof. dr hab. Wiktora Gabrusewicza, prezesa Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  Profesor w swoim wystąpieniu pogratulował finalistom ogromnej wiedzy cenionej na rynku pracy. Turniej talentów to bardzo dobry początek na drodze do kariery.