Diagnoza problemów społecznych

W maju bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w badaniach ankietowych z zakresu uzależnień realizowanych przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wolsztyn. Młodzież poraz pierwszy mogła w sposób legalny posłużyc się telefonami komórkowymi na zajęciach lekcyjnych wypełniając anonimową ankietę elektroniczną. Na wyniki przyjdzie nam poczekać do końca czerwca 2018r.