Ostatnie zadanie dla klas w ramach ISKIERKI - plakat - Bezpieczne wakacje

W ramach ostatniej ISKIERKI proponujemy wykonanie zadania:

*przygotujcie plakat promujący bezpieczne wakacje ,

*termin oddawania prac 18.06.2018r.,

*format - A2,

*zadanie to będzie miało zasadniczy wpływ na podsumowanie roczne rywalizacji klas.