Podsumowanie zbiórki nakrętek

19 listopada 2018r. uczniowie Anna Sołtysik, Zuzanna Radna i Mateusz Nawotnik z klasy z klasy 4HT dokonali podsumowania zbiórki nakrętek. Łącznie zebraliśmy ich 164,91 kg. Do akcji przyłączyło się 18 klas: 1E, 1M, 1HT, 1L1, 1f, 1L2, 2f, 2L2, 2B, 2IT, 3BL, 3L1, 3w2, 3IT, 3c, 4L1, 4I, 4M.

I miejsce zajęła klasa 1E

II miejsce klasa 4L1

III miejsce klasa 1M

Klasy, które stanęły na podium i klasy (1f, 1HT, 2L2, 2f), które zebrały powyżej 10 kg otrzymują DZIEŃ BEZ PYTANIA

NAKRĘTKI zostały przekazane rodzicom Katarzyny Wróblewskiej.

                                                    

Podziękowania dla p. A. Bartkowiak za pomoc w podsumowaniu akcji.