Absolwent na rynku pracy

13.11.2018r. uczniowie czwartych klas uczestniczyli w spotkaniu pt.: ABSOLWENT NA RYNKU PRACY.  W tajniki rekrutacji i wymagań wobec kandydatów do pracy wprowadziła ich p. Magdalena Patalas z Santander.