Rekolekcje w ZSZ

Rekolekcje w ZSZ

Temat: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

Czas: 26.03.2018 - 28.03.2018r.

Miejsce:

aula szkolna (poniedziałek i wtorek), 
Kościoł Wniebowstąpienia Pańskiego (środa).

Bez ekranu?

Etap 1 - Marzenie
Etap 2 - Rzeczywistość
Etap 3 - Metoda


BEZEKRANU.zszwolsztyn.pl


Krwiodawstwo z Zespole Szkół Zawodowych

W dniu 13 marca 2018 w Zespole Szkół Zawodowych odbył się wykład dotyczący krwiodawstwa. Pan Michał Sokołowski przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu wyczerpująco referował na temat grup i składników krwi, warunków jakie muszą spełnić potencjalni dawcy oraz jak przebiega rejestracja w Banku Dawców Szpiku i na czym polega przekazanie komórek macierzystych szpiku osobie chorej na białaczkę.

Uczniowie ZSZ na obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

W piątek 2 marca br. reprezentacja naszej szkoły udała się na Uniwersytet Zielonogórski na obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zaproszeni uczniowie, przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Zielonej Górze) i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego...

Żywieniowcy z ZSZ w Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych

Dnia 02-03-2018 odbyła się wycieczka dydaktyczna z grupą technologów żywności (klasa 3 HT) do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku pod Sulechowem celem wycieczki było zapoznanie się z metodami produkcji oraz analizy produktów spożywczych. Dodatkowo grupa mogła skorzystać z laboratorium Uniwersytetu Zielonogórskiego w Kalsku w celu...

Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych „TROPEM WILCZYM”

Tropem wilczymW dniu 4 marca 2018 r. mieszkańcy Wolsztyna uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych biegami na dystansie 1963 m i 5 km. Na starcie imprezy stanęło stu pięćdziesięciu biegaczy. Wśród biegaczy nie zabrakło również licznej reprezentacji uczniów naszej szkoły

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Zachęcamy wszystkie zdrowe, pełnoletnie osoby do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 20.03.2018 (wtorek). Będzie można również oddać próbkę krwi w celu rejestracji w Banku Dawców Szpiku. Uczniowie uczestniczą w akcji według grafiku, (prosimy o wcześniejsze poinformowanie wychowawcy klasy).

Najlepszy cukiernik, najlepszy kucharz

Uczennice klasy 3kp w zawodzie kucharz i cukiernik w składzie Aleksandra Lepka, Jagoda Skrzypczak i Martyna Wieczorek reprezentowały naszą szkołę w etapie wojewódzkim XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz w I Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z lat ubiegłych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Spot, slogan, logo, czyli o międzynarodowym żargonie reklamy

W ostatnią środę uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich technikum wzięli udział w interdyscyplinarnej otwartej lekcji pt. Spot, slogan, logo, czyli o międzynarodowym żargonie reklamy. Zajęcia prowadziła Pani Urszula Majdańska-Wachowicz, nauczycielka języka angielskiego, doradca metodyczny z Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie....

Lekcja pokazała korelację pomiędzy językiem obcym, językiem obcym specjalistycznym, przedmiotami zawodowymi i...

Nauczyciel na medal 2017

W piątek 8 grudnia 2017 r. miał miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wielki finał akcji Nauczyciel na Medal. Zdobywcy tego zaszczytnego tytułu i Laureaci plebiscytu odebrali z rąk wojewody Wielkopolskiego  pamiątkowe medale i nagrody podczas uroczystego Wielkopolskiego Kongresu Edukacyjnego. Do konkursu zostało zgłoszonych 1500 nauczycieli. Wśród finalistów znalazła się Iwona Cholewa, która z rąk wojewody odebrała...

Projekt Global Volunteer

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, dzięki współpracy z poznańskim biurem AIESEC, realizowali projekt Global Volunteer.  AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka organizująca wymiany i praktyki zagraniczne.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów

Dnia 30 listopada 2017 r. najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego otrzymali z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna stypendia Prezesa Rady Ministrów. Gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w nauce złożyli wraz z wojewodą, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz wicekurator Krzysztof Błaszczyk. Wśród wyróżnionych stypendium osób znalazła się Patrycja Surma (4EH tech)

Zostań potencjalnym dawcą - zgłoś się

DKMSW najbliższą środę, tj. 20 grudnia nasza szkoła - ZSZ w Wolsztynie - weźmie udział w akcji fundacji DKMS #KOMÓRKOMANIA związanej z poborem szpiku / komórek macierzystych. Wydarzenie to odbędzie się w godz. 8.00-16.00 w auli szkolnej na parterze. Akcja ta skierowana jest do uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia, ich rodziców oraz wszystkich zainteresowanych osób, również nauczycieli. Pobór materiału polega na pocieraniu wewnętrznej strony policzka specjalnym patyczkiem...

Strony

Subscribe to ZSZ Wolsztyn RSS