Ogloszenia pedagoga

Nabór do przedstawienia teatralnego.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą z nami przygotować przedstawienie teatralne. (potrzebujemy aktorów i popocników technicznych). 

Zapisy do 15.09.2017r. u p. Eweliny Mikołajczak - sala 207 lub u pedagoga szkolnego - sala 213.

 

 

 

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wyprawka szkolna 2017-2018

Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz.U. z 2017 poz. 1457), ww. pomoc udzielana jest uczniom:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2017-2018

Uprzejmie informujemy, że tak jak w latach ubiegłych, również i w tym roku istnieje możliwość ubiegania się przez uczniów o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. stypendium szkolnego.

Termin złożenia wniosku w tym zakresie określa art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) i upływa 15 września danego roku szkolnego.

Ostatnie w tym roku zadania w ramach ISKIERKI

Plan zadań na maj i czerwiec:
1. zbiórka liptonek,
2. zbiórka krepy, modeliny, plasteliny, pieluszek i majtkopieluch w ramach akcji - "PIELUSZKA DLA MALUSZKA",
3.konkurs indywidualny - "Recenzja książki",
4.konkurs klasowy - "10 szkolnych przykazań dobrego zachowania".

Akcja "Pieluszka dla maluszka" (trwać bedzie do 1 czerwca)

Z inicjatywy naszego księdza Łukasza Stasińskiego pragniemy w naszej szkole przystąpic do 5 edycji akcji - PIELUSZKA DLA MALUSZKA (www.marszdlazycia.pl/pieluszka).

Majowa iskierka

MAJOWA ISKIERKA jest kontynuacją działań podjętych w kwietniu i przebiegać będzie pod hasłem -  KULTURA i TY

Plan działań:

1.  Quiz – „Savoir vivre”

2. Magia słów - dzień dobry, dziękuję, przepraszam, proszę.

3. Palenie papierosów czy to kultura?

4. Inne

*KONKURSY:

indywidualny

 – recenzja dowolnej książki

klasowy

– opracowanie „10 szkolnych przykazań  dobrego zachowania”

Pamiętaj:

Zbieramy liptonki

Jeśli pijesz lub Twoi znajomi  herbatę Lipton -  to zachęcamy Cię do zbiórki liptonek (małych karteczek przyczepionych do woreczków z herbatą). Przekażemy je dalej.  Będą one przeznaczone na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Liptonki zbieram do końca roku szkolnego (sala 213).

Kwietniowa iskierka

Hasło miesiąca – KULTURA i TY

(iskierka miesiąca realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)

Plan działań:

 

*20.04.2017r. – 21.04.2017r.

 „Odpowiedzialność karna nieletnich” – spotkania z funkcjonariuszami policji w klasach pierwszych

 

* 20.04.2017r. - wieczór filmowy

 

*24.04.2017r. - Quiz – „Savoir vivre”– oferta dla 2 przedstawicieli poszczególnych klas

 

Zapraszamy na pierwszy DZIEŃ WIOSNY

21 MARCA obchodzimy pierwszy DZIEŃ WIOSNY, który stanie sie w naszej szkole DNIEM DISNEYA. Redakcja radiowęzła w porozumieniu z opiekunami projektu przygotowała dla Was następujące atrakcje:

*magiczny kwiat:

*quiz 

*konkurs muzyczny 

*przebranie jak z bajki

Szczegóły dotyczące przebiegu DNIA DISNEYA już wkrótce.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZABAWY

- organizatorzy

Ogłoszenie wyników DYKTANDA

21 lutego 2017r. (w DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO) we współpracy z biblioteką szkolną i doradcą zawodowym przeprowadziliśmy w szkole, we wszystkich klasach obecnych w tym dniu, krótki sprawdzian z ortografii. Do rywalizacji o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII przystąpili uczniowie z następujących klas:1E, 1BL, 1M,1L1,1I1 I 1IT. Do następnego etapu zakwalifikowały się osoby, które bezbłędnie napisały dyktando. Są nimi:

klasa 1I1

1. PATRYK SEIFERT

2. PATRYK SERAFIN

3. KRYSTIAN KUSKA

Lutowa iskierka

W lutym, w miesiącu, w którym przypada DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO mamy dla Was zadanie pt.

RYMOWANKA O KLASIE

(napiszcie wierszyk lub rymowankę o swojej klasie)

Czas realizacji zadania do 3 marca 2017r.

Styczniowa iskierka

STYCZNIOWA ISKIERKA 

ZADANIA DLA KLAS:

1. ZBIÓRKA NAKRĘTEK

*(miejsca klas zostaną ustalone na podstawie średniej ilości nakrętek liczonej w kilogramach przypadającej na jednego ucznia w klasie),

*zbiórka trwa do 15 lutego.

Grudniowa iskierka

GRUDNIOWA ISKIERKA - ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

ZADANIA DLA KLAS

1. PRZYGOTUJCIE SŁODYCZOWĄ TYTKĘ

przyjdź do pedagoga i odbierz tytkę a następnie wypełnij ją słodyczami

(akcja trwado 20 grudnia)

Zapamiętaj:

*POMAGAMY LOKALNIE*

Listopadowa iskierka

LISTOPADOWA ISKIERKA  - HASŁO:„ŻYCZLIWYM BYĆ”

ZADANIA DLA KLAS:

1*AKCJA – PSU NA BUDĘ zbieramy karmę do 28 listopada

2*10 przykazań kulturalnego człowieka – forma - prezentacja – płytę przynosimy do pedagoga do 18.11.2016r.

ZADANIE INDYWIDUALNE

Strony

Subscribe to RSS - Ogloszenia pedagoga