Ogloszenia pedagoga

"Świateczna paczka" - włącz się do akcji

Wszystkie klasy, które pragną włączyć się do akcji proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym, który posiada bazę rodzin potrzebujących wsparcia.

Zajęcia z kreatywności (w grudniu)

*CZWARTEK - 06.12.2012r. - godz.14.20 – 15.20
lub

*PIĄTEK - 07.12.2012r. - godz. 14.20 – 15.50

(POTRZEBNE: koszulka – tiszert, nożyczki, nitka w kolorze koszulki, igła)
zapisy u pedagoga szkolnego do dnia 05.12.2012r.

"Klasa Wielkiego Serca"

Tytuł "KLASY WIELKIEGO ZERCA" uzyskuje 3E, która zebrała 27,14 kg zakrętek.
Wszystkim klasom i prywatnym osobom, które wzięły udział w zbiórce nakrętek na rzecz SANDRY SIERSZUŁY składam serdeczne podziękowania.
Więcej informacji na podstronie - "z notatnika pedagoga"

Iskierkowy październik - dni pomocy

ZBIÓRKA ODZIEŻY DLA NAJUBOŻSZYCH RODZIN
Dary zostaną przekazane Ośrodkowi Pomocy w Wolsztynie
ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA SANDRY SIERSZUŁY
Zbieramy od 22.10 do 26.10 na korytarzu - 1 piętro od 7.30 do 8.45
 „AKCJA PSU NA BUDĘ” ma na celu pomoc bezdomnym zwierzętom
AKCJA  -  22.10 – 30.11.2012r.
ZBIERAMY: KARMĘ, RYŻ, KOCE
Po 26.10.2012r. karmę (opisaną – waga, klasa) można przynosić
do pedagoga szkolnego lub p. dr L. Filipowskiej.

Nabór do Szkolnego Koła Wolontariatu

Wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w pracach SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU "SŁOŃCE" proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym - pokój 111.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego - termin w szkole do 24 września

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne - termin do 15 września

Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne.
Stypendium jest udzielane z zasadzie w formie niepieniężnej, tzn.:
·         refundacja kosztów na cele edukacyjne na podstawie faktur lub rachunków,
·         pokrycie kosztów udziału w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
·         pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza Lublinem.
Istnieje możliwość przyznania stypendium w kilku formach jednocześnie

Wyprawka szkolna - ważne

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynajacym nauke w roku szkolnym 2012/2013 :
*w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum)
 
 

Strony

Subscribe to RSS - Ogloszenia pedagoga