Pedagog

                                                            „Nie porzucaj nadzieje,
                                                         Jakoć się kolwiek dzieje:
                                                Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
                                           A po złej chwili piękny dzień przychodzi.”
                                                                          JAN KO
CHANOWSKI

 


 

pedaog szkolny -  Monika Kubala – Matuszewska

kontakt: pedagogszkolnyzsz@os.pl

pokój 213 - pierwsze piętro


 

Przyjdź do pedagoga szkolnego, gdy:

  1. Chciałbyś z kimś porozmawiać
  2. Masz problemy i nie potrafisz sobie z nimi poradzić
  3. Masz trudności w uczeniu się, z utrzymaniem koncentracji
  4. Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
  5. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
  6. Chciałbyś pomagać innym

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA !

 


Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018 - 2019

     Poniedziałek

            9.00 - 15.00

         Wtorek

           8.00 - 14.00

         Środa

            8.00 - 14.00

      Czwartek

            9.00 - 15.00

         Piątek

            8.00 - 14.00

 
W etat pedagoga w jego tygodniowym planie wliczone są godziny zastępstw za doradcę zawodowego, które mogą być rotacyjne w zależności od potrzeb. Średnio jest 1 godz. i 36 min. dziennie.
Istnieje również możliwość umówienia się w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Proszę  o kontakt telefoniczny.
 

POLECAM:

 

tag: