Plan lekcji


2I1
Obowiązuje od 19 listopada 2018.
Poprzednia wersja planu

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski IJ 202   j.niemiecki-j1 #n3r 304m
j.angielski-j2 #a3r
M4J2kzt/pr 2-1/2 PK 308k
M2J3 EUPS/i-2/2 DA 149k
M2J4 NUTK/i-1/2 RK 322k
M4J2kzt/pr 2-2/2 PK 308k
2 8:50- 9:35 matematyka WO 313 M1J1 BHP KA 202 wos 219m M4J2kzt/pr 2-1/2 PK 308k
M2J3 EUPS/i-2/2 DA 149k
M2J4 NUTK/i-1/2 RK 322k
M4J2kzt/pr 2-2/2 PK 308k
3 9:45-10:30 M1J4 KPO Kn 307 j.polski IJ 202 religia HO 120 j.niemiecki-j1 #n3r 304m
j.angielski-j2 #a3r
M2J4 NUTK/i-1/2 RK 322k
M4J2kzt/pr 2-2/2 PK 308k
4 10:40-11:25 religia HO 315 r_matematyka WO 313 pod. przedsi MA 216 r_informat.-1/2 NK 322k
M2J4 NUTK/i-2/2 PK 308k
pod. przedsi MA 211
5 11:35-12:20 wok IJ 202 zaj. wych. DA 206 M2J3 EUPS/i-1/2 DA 221k
r_informat.-2/2 NK 308k
M2J3 EUPS/i-1/2 DA 320k
M2J4 NUTK/i-2/2 PK 308k
wf-1/2 #w3c
wf-2/2 #w3d
6 12:35-13:20 M4J2kzt/pr 2-1/2 PK 308k
M2J5 ASO/i-2/2 BR 320k
matematyka WO 313 j.angielski-j1 #a3p 306m
j.niemiecki-j2 #n3p
M2J3 EUPS/i-1/2 DA 320k
M2J4 NUTK/i-2/2 PK 308k
matematyka WO 313
7 13:25-14:10 M4J2kzt/pr 2-1/2 PK 308k
M2J5 ASO/i-2/2 BR 320k
M2J5 ASO/i-1/2 BR 221k
M4J2kzt/pr 2-2/2 PK 308k
j.polski IJ 202 wf-1/2 #w3c
wf-2/2 #w3d
j.angielski-j1 #a3p 306m
j.niemiecki-j2 #n3p
8 14:15-15:00 M4J2kzt/pr 2-1/2 PK 308k
M2J3 EUPS/i-2/2 DA 322k
M2J5 ASO/i-1/2 BR 221k
M4J2kzt/pr 2-2/2 PK 308k
  wf-1/2 #w3c
wf-2/2 #w3d
 
Wersja do druku


wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN