Podsumowanie praktyk w programie Leonardo da Vinci

W maju 2011 roku Zespół Szkół Zawodowych nawiązał kontakt z Zakładem Promowania Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Poczdamie. W listopadzie tego roku delegacja naszej szkoły z Dyrektorem uczestniczyła w wizycie przygotowawczej mającej na celu zapoznanie się z warunkami i metodami kształcenia zawodowego realizowanego w tamtejszej placówce. Zwiedzano wszystkie hale w których prowadzi się praktyki i szkolenia w celu uzyskania nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Następnie omówiono warunki przyszłej współpracy (termin praktyk, skład i liczebność grup), warunki zakwaterowania oraz propozycje spędzania czasu wolnego. Po napisaniu wniosku i jego akceptacji przez Narodową Agencje Systemu Rozwoju Edukacji, przystąpiliśmy do rekrutacji kandydatów do stażu zagranicznego.

Leonardo da Vinci w naszej szkole

Pierwsza grupa składała się z 9 kucharzy i 5 malarzy. Praktyki odbyły się w Frankfurcie nad Odrą  w dniach od 17.02 do 08.03.2013 r.
Druga grupa składała się z 8 murarzy i 6 stolarzy i uczyła się w Wriezen w czerwcu 2013r.

Zobacz jak wyglądały te praktyki (pdf)