Rozbudowa szkoły

W pierwszych dniach września rozpoczęły się prace przy rozbudowie gmachu naszej szkoły. Aktualnie prowadzone są prace ziemne. W tym roku planowane jest wykonanie pierwszej kondygnacji. W nowopowstającej części budynku znajdować będą się między innymi sale lekcyjne i aula.