Prace trwają...

Zakończyło się wykonywanie wykopów. Wywieziono ponad 600m3 ziemi, zazbrojono i zalano ławy fundamentowe, wykonano instalację kanalizacyjną i wykonano podbudowę podłogi. Rozpoczęły się prace murarskie.