Technik urządzeń sanitarnych

NOWOŚĆ 2017!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  2. organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  3. organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  4. organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
  5. organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Kierunek daje możliwość zdobycia bardzo ciekawej pracy między innymi w: firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych, zarówno zewnętrznych, czyli między budynkami jak i wewnętrznych - w budynkach. Ponadto może zajmować się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci, tj. piecyków gazowych, armatury sanitarnej w toaletach, łazienkach i kuchniach.