Technik ekonomista

W tym zawodzie uczymy w systemie modułowym

Technik ekonomista może być zatrudniony na stanowiskach, na których przydatna jest wiedza z zakresu: księgowości, finansów i rachunkowości, planowania, badania rynku, sprawozdawczości, zaopatrzenia itp.

Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę w różnych podmiotach gospodarczych oraz w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich).

Absolwenci technikum ekonomicznego to ludzie:

 • wykwalifikowani
 • operatywni w działaniu
 • kreatywni
 • komunikatywni
 • uczciwi
 • sumienni
 • zdyscyplinowani  
 • kulturalni

Wiedza i umiejętności technika ekonomisty:

 • księgowanie,
 • sporządzanie dokumentów i deklaracji, pism,
 • obsługa komputera,
 • obsługa programów finansowo księgowych,
 • znajomość języków obcych,
 • wykorzystanie w praktyce znajomości podstawowych zagadnień dotyczących: zarządzania, marketingu, finansów,
 • posługiwanie się pojęciami z zakresu ekonomii i prawa.

Dzięki przygotowaniu ogólnokształcącemu każdy absolwent ma możliwość zdawania egzaminu maturalnego będącego przepustką do podjęcia studiów na każdym kierunku.

Nauka przedmiotów ekonomicznych kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zdany egzamin uprawnia do posługiwania się tytułem TECHNIK EKONOMISTA.

tag: