Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK - jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Stąd istnieje potrzeba specjalizacji szczególnie w takim właśnie zawodzie.

W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, w wyniku czego zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło sie wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie.

Współczesny technik mechanik powinien:

  • znać nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie
  • posiadać umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych
  • znać narzędzia kontroli jakości z wykorzytaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
  • umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych
  • mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji

 

tag: