Warto wiedzieć

10 najbardziej popularnych kierunków

10 najbardziej obleganych kierunków studiów

 

Nadszedł czas na podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów. Na podstawie danych zebranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego poniżej zestawienie najbardziej obleganych fakultetów w roku akademickim 2014/2015 (żródłogazetaprawna.pl):

10. Pedagogika - 13 443 kandydatów

9. Psychologia - 14 700 kandydatów

8. Automatyka i robotyka - 14 914 kandydatów

7. Finanse i rachunkowość - 15 014 kandydatów

Słowniczek maturzysty

Alma Mater (łac. Matka Karmicielka) − uroczysta średniowieczna nazwa nadawana szkołom wyższym, zwłaszcza uniwersytetom i akademiom. Terminem tym określano np. Uniwersytet Jagielloński (Alma Mater Jagiellonica).
Uczelnia - szkoła prowadząca studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie;
Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej;

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną;

Doradca zawodowy w szkole

Nasz kraj ma jeden z najniższych wskaźników aktywności zawodowej w Europie. Jednym z powodów takiej sytuacji, jest brak odnalezienia się, mobilności i umiejętności przekwalifikowania w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Odnaleźć się w tej sytuacji mogą pomóc doradcy zawodowi.

Słowniczek

Rynek Pracy - to miejsce, na którym spotykają się pracownicy oferujący swoją pracę z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, by wytwarzać towary i usługi.
Jest on mechanizmem gospodarczym, który reguluje wielkość podaży pracy (ilość pracy, którą oferują pracownicy) i popyt na pracę (ilość pracy, której potrzebują przedsiębiorstwa). Rynek pracy znajduje się w równowadze, kiedy podaż i popyt pracy są równe, co następuje przy określonym poziomie płacy realnej. Jeśli podaż pracy przewyższa popyt - pojawia się bezrobocie.

Strony

Subscribe to RSS - Warto wiedzieć