Wyniki egzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że do szkół przeprowadzających egzamin maturalny / egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zostały przekazane loginy i hasła niezbędne do sprawdzenia przez zdających wyniku egzaminu. Dostęp do własnych wyników możliwy będzie w serwisie uczniowie.oke.poznan.pl

Przeczytaj pełną treść komunikatu na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Loginy będą wydawane w sekretariacie szkoły od 3 lipca