Z notatnika pedagoga

Spotkania z wolontariuszami z wolsztyńskiego przytuliska c.d

Zachwycona przebiegiem spotkania przedstawicieli poszczególnych klas z wolontariuszami wolsztyńskiego przytuliska postanowiłam we współpracy z p. A. Leśnik kontynuować te działania.

Młodzież w trakcie zajęć ma możliwość nie tylko zapoznać się z działalnością przytuliska czy Stowarzyszenia - "Inicjatywa dla zwierząt" ale również poznać ludzi z autentyczną pasję, którzy każdą swoją wolną chwilę poświęcają na rzecz ochrony zwierząt.

PRZYKŁAD GODNY NAŚLADOWANIA!

Altruizm, empatia, wolontariat

W dniu 16.11.2015r. przedstawiciele 26 klas wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszami wolsztyńskiego przytuliska. W ramach zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działalnością przytuliska oraz konsekwencjami złego traktowania zwierząt. Wolontariusze w sposób obrazowy przedstawili przypadki niewłaściwego, wręcz karalnego zachowywania się ludzi wobec zwierząt na naszym terenie.

Spotkanie profilaktyczne w WDK

Dnia 4 września 2015r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym, które poświęcone było dopalaczom. Słowo wprowadzające wygłosili: p. Anna Wawrzyńska z SANEPID- u i p. Wojciech Adamczyk z KPP. W spotkaniu wzięły udział następujące klasy: 1f, 1s, 1g, 1kp, 1z, 1w1, 1w2, 1BL, 1M. pod opieką nauczycieli: p.K.Kryś, p. M.Strugały, p.T.Firleja, P.K.Wiśniewskiej,p. M. Bernasa, p.I.Nowak, p. J. Brychcy, D.Gmerek, B. Smukała i Monika Kubala - Matuszewska.

Na początek uczniowie obejrzeli spot reklamowy - TAKI Z CIEBIE MOCARZ, który jest dostępny tutaj:

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

W dniu 01.06.2015r. ogodz. 13.00 w sali widowiskowej WDK została zapoczątkowana akcja OGÓLNOPOLSKI GŁOS PROFILAKTYKI. Akcja rozpoczęła się przygotowanym przez wolsztyńską grupę PaT spektaklem pt.: "TRAMWAJ ZWANY NIENAWIŚCIĄ", w którym zagrali uczniowie naszej szkoły:

ANGELIKA MALCHER - 1f,

AMANDA JÓŹWIAK - 1EH,

BARTOSZ MROZKOWIAK - 2I,

WOJCIECH PRZYBYŁA - 2I,

MIKOŁAJ MATERNA - 3L,

ALEKSANDER KRUK - 3L.

"ARS, czyli jak dbać o miłość"

Dwie klasy w naszej szkole 2L i 2EH zostały objęte przeze mnie  programem edukacyjnym pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Spotkania z policją

Dnia 19.05. 2015r. uczniowie z klas 1EH pod opieką p. A. Tobys-Kłosińskiej i p. K.Kryś oraz 3EH pod opieką p. A.Bartkowiak wzięli udział w pokazie "kierowanie ruchem" (na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Żeromskiego). Pokaz ten odbył się w ramach Wojewódzkiego Finału- POLICJANT RUCHU DROGOWEGO.

Spotkanie z dietetykiem - p. Anetą Tomczak - Gorzelniak

Dnia 28.04.2015r. młodzież z klas 2EH i 2L uczestniczyła w zajęciach z dietetykiem - p.ANETĄ TOMCZAK-GORZELNIAK z Poradni Żywienia Człowieka. Tematem spotkania było właściwie odżywianie się młodzieży. Wszystkie osoby zainteresowane z grupy liczącej 25 osób zostały zważone. Otrzymały również na pamiątkę wydruki.

                                             

Wolontariuszki - sprzedają baśniowe zapałki

W dniach 17 - 18 - 19.04.2015r. wolontariuszki z naszej szkoły

SAMANTA HYLAK kl. 1s i RENATA SZUKALSKA  kl. 1s

wzięły udział  w sprzedaży baśniowych zapałek w ramach współpracy z Fundacją DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI. 

Zbiórka odbyła się w sklepie Netto.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone przez fundację na organizację wypoczynku letniego dla dzieci.

Marcowa iskierka - podsumowanie

W miesiącu marcu w ramach iskierki udało się zrealizować następujące działania:

* hasło na powitanie wiosny (swoje prace zgłosiły następujące klasy - 1EH, 2w4, 2I, 3L, 2s)

UMIESZCZONE NA PODSTRONIE - warto przeczytać

* wykonajcie wianeka wielkanocnego (do zadania przystąpiły klasy - 1EH,1f,  2L, 2s, 3L, 3f)

* zbiórka żywności i środków czystości - dary zostały przekazane do parafii NMP w Wolsztynie

DARY PRZEKAZANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH:

* propagowanie akcji 1%

Relacja z lutowj iskierki

W ramach lutowej iskierki zrealizowano:

- KONKURS KLASOWY - ZADANIE DLA KLAS - WYKONANIE SERDUSZKA  NA PATYKU W DOWOLNYM KOLORZE

Serduszka przygotowały następujące klasy:

1Lo, 1EH, 1BL, 1f, 1s, 2Lo, 2EH, 2L, 2f, 2s, 3Lo, 3L, 3f, 3s, 3w4

- WYSTAWĘ: AKTY ŻYCZLIWOŚCI, KTÓRE PRZYWRACAJĄ WIARĘ W CZŁOWIEKA

- KUŹNIĘ PISANIA LISTÓW – ŻYCZLIWOŚĆ W REALU  I WIRTUALU (10.02.2015r.)

- POCZTĘ WALENTYNKOWĄ

PaT - Profilaktyka a TY - poznaj akcję

12.02.2015r. ośmioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w spotkaniu organizacyjnym w WDK na temat projektu PaT (Profilaktyka a Ty). Więcej na ten temat przeczytasz: http://pat.policja.gov.pl/pat/co-to-jest-pat/44,Program-Profilaktyka-a-T...

Zobaczcie jak wyglada relacja z patosfery:

https://www.youtube.com/watch?v=agFg4FnSKpM

Kuźnia pisania listów

W środę 11.02.2015r. w sali 118 uczniowie naszej szkoły, z klas: 2f, 3EH, 3L, 2Lo przystąpili do udziału w projekcie - "Kuźnia pisania listów'. Zadaniem uczniów było ustosunkowanie się do tematu: "ŻYCZLIWOŚĆ W REALU I WIRTUALU".
 

Styczniowa iskierka - PODSUMOWANIE

Styczniowa iskierka przebiegała pod hasłami:

- ZMIENIAJMY SIEBIE - DODAJMY KOLORYTU NASZEMU ŻYCIU

- NIE ZAPOMINAJMY O BLISKICH - BABCI I DZIADKU.

          We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolsztynie udało się nam  odszukać   ludzi starszych i samotnych. Dla nich właśnie zostały przygotowane drobne upominki, które wolontariuszki z klasy 3EH w ramach akcji "POCZTA Z NIESPODZIANKĄ" dostarczyły wskazanym osobom dnia 22. 01. 2015r.

Zbiórka nakrętek - podsumowanie

19.01.2015r. zostały podliczone zebrane nakrętki. Łącznie udało nam się zgromadzić ok. 170 kg.

Zakrętki  przekazałam pani Lisiewicz - mamie naszej uczennicy w dniach 22 - 23.01.2015r.

Do akcji przystapiło 21 klas (1EH, 1BL, 1f, 1pw, 2Lo, 2EH, 2L, 2M1, 2I, 2f, 2s, 2w1, 2c, 3EH, 3L, 3f, 3s, 3w1, 4E, 4L).

Pierwsze trzy miejsca zajęły następujące klasy:

1 MIEJSCE - 3EH

2 MIEJSCE - 4L

3 MIEJSCE - 1f.

Strony

Subscribe to RSS - Z notatnika pedagoga