Z notatnika pedagoga

Szkolny konkurs ortograficzny

19.02.2016r. w naszej szkole na pierwszej godzinie lekcyjnej został przeprowadzony - Szkolny konkurs ortograficzny, który zorganizowałam z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadającego 21.02. W konkursie wzięły udział następujące klasy: 3Lo, 2Lo, 1 f,1M, 1E, 4M, 4L, 1s, 1L1, 2I, 1kp, 2M, 4EH i 1BL. Autorkom treści dyktanda była p. Iwona Joksch.

Wkrótce poznacie SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII.

Debata na temat profilaktyki - 19.02.16r.

Dnia 19.02.2016r. w piątek odbyła się w naszej szkole debata poświęcona zagadnieniom profilaktyki. Uczniowie uczestniczący w tym spotkaniu spontanicznie odpowiadali na pytania zadawane przez funkcjonariusza KPP w Wolsztynie - p. w. Adamczyka. Dyskutantom  z ramienia szkoły towarzyszył dyrektor - p. A. Wawrzynowicz oraz pedagog (czyli ja).

Tematem rozważań i dyskusji były m.in. takie zagadnienia jak:

* wyjaśnienie pojęcia profilaktyka,

*bezsennsowność i skuteczność podejmowanych w szkole działań profilaktycznych,

Joanna Agnieszka Samborska - wernisaż

Ulubione tematy prac p. J.A. Samborskiej to pejzaże, martwa natura, portret, sceny rodzajowe z życia ludzi i zwierząt a także malarstwo sakralne. Artystka wciąż doskonali swój warsztat.  

W wernisażu (14.01-18.01.2016r) wzięły udział następujące klasy - 1M, 3w4, 2I, 1s, 1L1 wraz z wychowawcami. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za  godne reprezentowanie szkoły - organizatorzy - Monika Kubala-Matuszewska i Agata Leśnik.

Więcej na: http://www.zszwolsztyn.pl/node/576

Wasze życzenia na DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W ramach iskierki styczniowej zadaniem klas było przygotowanie życzeń z okazji DNIA BABCI i DZIADKA. Swoje propozycje przesłały tylko 3 klasy (2EH, 3I, 1g). Wielka szkoda.

Podsumowanie zbiórki żywności

Dnia 21.12.2015r. wszystkie zebrane produkty żywnościowe i artykuły chemiczne zostały zawiezione do biura parafii NMP w Wolsztynie celem ofiarowania ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Do akcji przystąpiły osoby prywatne i następujące klasy:

1E, 1L1, 1I, 2Lo, 2EH, 2BL, 2I, 2s,2f, 2gk, 2pw, 3Lo, 3I, 3s.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania  - organizatorzy M.Kubala - Matuszewska i A. Leśnik.

Zakończenie akcji na rzecz wolsztyńskiego przytuliska

W piątek tj. 18.12.2015r., w auli wspólnie z uczniami  na zakończenie akcji "Psu na budę" własnoręcznie wykonaliśmy domki dla wolno bytujących kotów, które zostaną przekazane wolontariuszom z wolsztyńskiego przytuliska.

W zajęciach uczestniczyły następujące osoby z poszczególnych klas:

klasa 2BL - REMIGIUSZ KONIECZNY, ADAM ŻYCZKOWSKI, KLAUDIUSZ KOTLARSKI, SEBASTIAN KWIATKOWSKI,

klasa 3EH - IGOR PUKACKI, ERNEST STAŚKIEWICZ, MICHAŁ GESSNER,

Spotkania z wolontariuszami z wolsztyńskiego przytuliska c.d

Zachwycona przebiegiem spotkania przedstawicieli poszczególnych klas z wolontariuszami wolsztyńskiego przytuliska postanowiłam we współpracy z p. A. Leśnik kontynuować te działania.

Młodzież w trakcie zajęć ma możliwość nie tylko zapoznać się z działalnością przytuliska czy Stowarzyszenia - "Inicjatywa dla zwierząt" ale również poznać ludzi z autentyczną pasję, którzy każdą swoją wolną chwilę poświęcają na rzecz ochrony zwierząt.

PRZYKŁAD GODNY NAŚLADOWANIA!

Altruizm, empatia, wolontariat

W dniu 16.11.2015r. przedstawiciele 26 klas wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszami wolsztyńskiego przytuliska. W ramach zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działalnością przytuliska oraz konsekwencjami złego traktowania zwierząt. Wolontariusze w sposób obrazowy przedstawili przypadki niewłaściwego, wręcz karalnego zachowywania się ludzi wobec zwierząt na naszym terenie.

Spotkanie profilaktyczne w WDK

Dnia 4 września 2015r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym, które poświęcone było dopalaczom. Słowo wprowadzające wygłosili: p. Anna Wawrzyńska z SANEPID- u i p. Wojciech Adamczyk z KPP. W spotkaniu wzięły udział następujące klasy: 1f, 1s, 1g, 1kp, 1z, 1w1, 1w2, 1BL, 1M. pod opieką nauczycieli: p.K.Kryś, p. M.Strugały, p.T.Firleja, P.K.Wiśniewskiej,p. M. Bernasa, p.I.Nowak, p. J. Brychcy, D.Gmerek, B. Smukała i Monika Kubala - Matuszewska.

Na początek uczniowie obejrzeli spot reklamowy - TAKI Z CIEBIE MOCARZ, który jest dostępny tutaj:

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

W dniu 01.06.2015r. ogodz. 13.00 w sali widowiskowej WDK została zapoczątkowana akcja OGÓLNOPOLSKI GŁOS PROFILAKTYKI. Akcja rozpoczęła się przygotowanym przez wolsztyńską grupę PaT spektaklem pt.: "TRAMWAJ ZWANY NIENAWIŚCIĄ", w którym zagrali uczniowie naszej szkoły:

ANGELIKA MALCHER - 1f,

AMANDA JÓŹWIAK - 1EH,

BARTOSZ MROZKOWIAK - 2I,

WOJCIECH PRZYBYŁA - 2I,

MIKOŁAJ MATERNA - 3L,

ALEKSANDER KRUK - 3L.

"ARS, czyli jak dbać o miłość"

Dwie klasy w naszej szkole 2L i 2EH zostały objęte przeze mnie  programem edukacyjnym pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Spotkania z policją

Dnia 19.05. 2015r. uczniowie z klas 1EH pod opieką p. A. Tobys-Kłosińskiej i p. K.Kryś oraz 3EH pod opieką p. A.Bartkowiak wzięli udział w pokazie "kierowanie ruchem" (na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Żeromskiego). Pokaz ten odbył się w ramach Wojewódzkiego Finału- POLICJANT RUCHU DROGOWEGO.

Spotkanie z dietetykiem - p. Anetą Tomczak - Gorzelniak

Dnia 28.04.2015r. młodzież z klas 2EH i 2L uczestniczyła w zajęciach z dietetykiem - p.ANETĄ TOMCZAK-GORZELNIAK z Poradni Żywienia Człowieka. Tematem spotkania było właściwie odżywianie się młodzieży. Wszystkie osoby zainteresowane z grupy liczącej 25 osób zostały zważone. Otrzymały również na pamiątkę wydruki.

                                             

Wolontariuszki - sprzedają baśniowe zapałki

W dniach 17 - 18 - 19.04.2015r. wolontariuszki z naszej szkoły

SAMANTA HYLAK kl. 1s i RENATA SZUKALSKA  kl. 1s

wzięły udział  w sprzedaży baśniowych zapałek w ramach współpracy z Fundacją DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI. 

Zbiórka odbyła się w sklepie Netto.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone przez fundację na organizację wypoczynku letniego dla dzieci.

Strony

Subscribe to RSS - Z notatnika pedagoga