Komisja Rekrutacyjna  ZSZ w Wolsztynie podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Technikum – przyjęci
Technikum – nieprzyjęci

Branżowa Szkoła I Stopnia – przyjęci
Branżowa Szkoła I Stopnia – nieprzyjęci

Kandydatów przyjętych serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 
dnia 1 września 2021 roku. ( dokładną godzinę podamy na stronie szkoły )

Słonecznych wakacji i dobrego odpoczynku oraz do zobaczenia we wrześniu!!!