Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie to jedna z największych szkół w Wielkopolsce. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. ZSZ to placówka, w której skład wchodzą następujące typy szkół:

 • Technikum,
 • Szkoła Branżowa I Stopnia,
 • Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Obecnie w naszej szkole pobiera naukę ok. 1300 uczniów i słuchaczy. Zatrudnionych jest ponad 80 nauczycieli.  Zespół dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną, na którą składają się m. in.:

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i zawodowe,
 • hala sportowa z hotelikiem dla małych grup sportowych i turystycznych,
 • kompleks boisk sportowych na wolnym powietrzu „Orlik”,
 • pracownia symulacyjna,
 • warsztaty szkolne,
 • skomputeryzowana biblioteka z czytelnią internetową,
 • szatnia,
 • radiowęzeł
ZSZ

Każda sala dydaktyczna posiada łącze do Internetu i jest wyposażona w sprzęt komputerowy z głośnikami i rzutnikiem.  W niektórych pracowniach znajdują się tablice interaktywne, które są ciekawą pomocą dydaktyczną umożliwiającą  profesjonalne prowadzenie zajęć.

Nasza szkoła jako pierwsza w powiecie zdecydowała się wprowadzić  dziennik elektroniczny. Ta atrakcyjna forma informacji dla rodziców o postępach w nauce ich dzieci działa już trzeci rok. E- dziennik wpływa mobilizująco na uczniów i pomaga w osiąganiu coraz lepszych wyników w nauce.

Szkoła jest przyjazna i bezpieczna. Wszystkie imprezy szkolne oraz obiekt szkolny monitoruje agencja ochrony. Na korytarzach i przy budynku zostały zainstalowane kamery. Działają one prewencyjnie i z pewnością są jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży.

Uczniowie Zespołu Szkól Zawodowych żyją nie samą nauką. U nas nie zapomina się o rozrywce. Tradycją szkoły jest organizowanie przyjęcia w poczet uczniów, połowinek, studniówek. Co roku świętujemy dzień sportu, pierwszy dzień wiosny. Niedawną tradycją szkoły stały się zjazdy absolwentów.

Warto podkreślić, że szkoła jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych –uruchomiona specjalna winda ułatwia przemieszczanie się pomiędzy piętrami.
Nad zdrowiem uczniów czuwa pielęgniarka szkolna. Pedagog szkolny i psycholog pomagają  w radzeniu sobie z problemami osobistymi, a Rzecznik Praw Ucznia ułatwia rozwiązanie dylematów szkolnych.