23 lutego mamy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Jak napisał Dariusz Wasilewski (psychiatra):

„W wyniku utrzymującej się od marca 2020r. pandemii, liczba osób w Polsce cierpiących na depresję i zaburzenia psychiczne, w tym lękowe, apatię, zaburzenia snu, kłopoty z pamięcią, niską samooceną wzrosła do ok. 1,8 miliona. Zwiększyła się również liczba osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i alkoholu. Każdego dnia aż 16 Polaków odbiera sobie życie. W ciągu najbliższych lat depresja będzie najczęściej występująca chorobą”.

Zdobywajmy wiedzę w tym zakresie. Nie walczmy tylko oswajajmy, uczmy się akceptacji.