Klauzula informacyjna dla uczniów – plik pdf

Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów) – plik pdf

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy – plik pdf

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG) – plik pdf