25-27 października 2021 roku uczniowie klas 1BL oraz 2I Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie udali się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Wycieczka została zorganizowana dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Poznaj Polskę”. Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od zabytkowego Cmentarza Wojskowego na Powązkach, gdzie dzięki naszej pani przewodnik poznaliśmy historię nekropolii oraz mogliśmy odwiedzić groby znanych i zasłużonych Polaków. Kolejnym punktem zwiedzania stolicy była wizyta na Starym Mieście, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Stamtąd powędrowaliśmy na ul. Świętojańską, przy której mieści się Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela. Następnie zwiedziliśmy Rynek Starego Miasta, gdzie uwieńczyliśmy naszą wyprawę pamiątkowym zdjęciem. Niedługo po tym znaleźliśmy się przy Barbakanie. Mieliśmy okazję wejść do środka tej zabytkowej baszty i spacerować po średniowiecznych murach, kolejno przemieszczaliśmy się w kierunku Pomnika Małego Powstańca. Uczestniczyliśmy również
w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Podziwialiśmy Pałac Prezydencki i znajdujące się na trasie naszej wędrówki pomniki, kolejno realizowaliśmy program wycieczki zmierzając w kierunku jednego z najpiękniejszych ogrodów w Warszawie, który znajduje się na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Ostatnim punktem tego dnia było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Zamku Królewskiego. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. Zwiedzanie zamku umożliwiło nam poznanie kolekcji dzieł sztuki m. in. Marcella Bacciarellego i Bernarda Bellotta, Galerii Lanckorońskich oraz obrazów Rembrandta. Kolejnym punktem tego dnia było zwiedzanie Łazienek Królewskich, czyli zespołu pałacowo-ogrodowego założonego w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zwiedziliśmy m. in. Pałac na Wyspie, Pałac Myśliwiecki oraz Amfiteatr, którego ruiny stały się okazją do rozmów na temat okoliczności utraty przez Polskę niepodległości oraz okoliczności wybuchu powstania listopadowego. Powoli przemieszczaliśmy się w kierunku Ogrodów Botanicznych Uniwersytetu Warszawskiego, po drodze mijaliśmy Pomnik Fryderyka Chopina przedstawiający odlaną w brązie postać kompozytora. Całość tego dnia dopełnił przejazd Traktem Królewskim: m. in. Alejami Ujazdowskimi i Nowym Światem. Ponadto mogliśmy zobaczyć budynki ambasady, Sejmu i Senat, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa oraz urzędy państwowe.

Ostatni dzień naszej wycieczki do Warszawy rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum POLIN, które dokumentuje wielowiekową historię Żydów w Polsce. Muzeum Historii Żydów Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i jest jedną z pierwszych w Polsce instytucji kultury utworzonych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Muzeum nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej i Holokauście, ale opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP. We wrześniu 2014 Muzeum dodało do swojej nazwy słowo „Polin” („Polska” w języku hebrajskim), nawiązujące do legendy o pojawieniu się na ziemiach polskich pierwszych Żydów(„Po lin” – tu zostań).

Po zakończeniu zwiedzania uczniowie wraz z opiekunami spędzili czas w centrum handlowym „Złote Tarasy”, nieopodal którego znajduje się Pałac Kultury i Nauki. Był to nasz ostatni punkt wycieczki poprzedzający powrót do Wolsztyna. Warszawę opuszczaliśmy w zadumie, pełni wrażeń i refleksji.