Konkurs wewnątrzszkolny

Wszystkich uczniów ZSZ w Wolsztynie, którzy mieli do czynienia z kielnią i zaprawą murarską, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ZŁOTA CEGŁA. Poniżej zasady konkursu i informacje na temat dokonywania zgłoszeń.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ZŁOTA CEGŁA jest konkursem wewnątrzszkolnym.
 2. Uczestnikami konkursu ZŁOTA CEGŁA mogą być wszyscy uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia w ZSZ.
 3. Liczba uczestników konkursu nie może przekroczyć 12 osób.
 4. Zgłoszenia na konkurs można dokonywać wyłącznie przez Librus, pisząc wiadomość do któregoś z organizatorów konkursu. Wiadomość ze zgłoszeniem należy wysyłać od dnia 16.09.2021 (czwartek), od godziny 8.00, w temacie podając nazwę konkursu ZŁOTA CEGŁA. Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
 5. O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnik zostanie poinformowany przez organizatorów.
 6. Zakwalifikowany uczestnik zabiera na konkurs swój własny długopis oraz własne środki ochrony osobistej, czyli: nakrycie głowy, nakolanniki, okulary ochronne, rękawice robocze, strój roboczy, buty robocze i maseczka przeciwpyłowa.
 7. Brak któregokolwiek ze środków ochrony osobistej wymienionych w punkcie 6 dyskwalifikuje uczestnika z wzięcia udziału w konkursie.
 8. Konkurs ZŁOTA CEGŁA odbędzie się dnia 24 września 2021 roku w sali 107 i 108 w dwóch zmianach:
  1. zmiana I (6 osób): godzina 7:45,
  2. zmiana II (6 osób): godzina 11:00.
 9. Zadanie konkursowe polega na:

a) wymurowaniu z cegły pełnej fragmentu muru w wyznaczonym czasie,
b) wykonaniu go stosując zasady BHP,
c) wykonaniu go zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi,

 1. Ocenie będzie podlegać:

a) przebieg wykonania zadania konkursowego (40%),
b) efekt wykonania zadania konkursowego (60%).

 1. Maksimum do uzyskania w ocenie końcowej – 100%.
 2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się do posprzątania swojego stanowiska konkursowego wg wskazówek organizatorów.
 3. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziana jest nagroda w postaci jednego dnia bez pytania.
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody:

a) za zajęcie I miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 300 PLN
b) za zajęcie II miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 200 PLN
c) za zajęcie III miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 100 PLN

 1. Finalistom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrody wymienione w punkcie 14.
 2. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotowego konkursu należy kierować do organizatorów – p. Samuela Tkaczyka, p. Radosława Sofczyńskiego i p. Aliny Szczeszek.
 3. Opublikowanie listy laureatów konkursu będzie miało miejsce na stronie internetowej ZSZ Wolsztyn, najpóźniej w dniu 1 października 2021 roku.
 4. W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Samuel Tkaczyk, p. Radosław Sofczyński i p. Alina Szczeszek