29 marca w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie odbyła się 4 edycja Dnia Ekonomisty i Handlowca. Jest to święto szkolne i okazja do dobrej zabawy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Dyrektor ZSZ w Wolsztynie Pan Ireneusz Rajman powitał szanownych gości, uczniów i nauczycieli. Jednocześnie Dyrektor przypomniał o istnieniu i sukcesach firmy symulacyjnej Nexbau działającej przy ZSZ w Wolsztynie.

Część merytoryczna Dnia Ekonomisty i Handlowca była przygotowana przez zaproszonych gości. Pani Katarzyna Jęczmionka z Biura Promocji i Turystyki zaprezentowała wpływ turystyki na rozwój Miasta i Gminy Wolsztyn. Po ciekawej prezentacji odbył się krótki quiz, w którym uczniowie mieli szansę wykazać się wiedzą o Wolsztynie i zdobyć liczne gadżety. Uczennice z klasy 3E1 Marlena Kaczmarek i Agata Rozynek przygotowały prezentację multimedialną „Historia firmy symulacyjnej NEXBAU działającej przy ZSZ w Wolsztynie”, którą przedstawiły na lekcjach wychowawczych.

Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy 4HT i 4B. Utwór wokalny pt. „Dzień Ekonomisty Handlowca” wykonały Zuzanna Michalska, Angelika Adamczak i Katarzyna Kaczmarek. Należy dodać, że Zuzanna Michalska i Angelika Adamczak są autorkami tekstu do piosenki. Uroczystość poprowadziły uczennice z kl. 3E2 Julia Gonda i Weronika Koza.

W ramach uroczystości odbyły się konkursy na Najlepszego Ekonomistę i Handlowca w ZSZ w Wolsztynie. Wyniki rywalizacji:

I miejsce zajęła Maja Lepka z klasy 3E1,

II miejsce – Emilia Barska z kl. 3E2,

III miejsce – Patrycja Ciesielska z kl. 3H1.

Dziękujemy sponsorom nagród: Radzie Rodziców oraz firmie Viessmann Sp. z o.o.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.