Wszystkich uczniów ZSZ w Wolsztynie, którzy mieli do czynienia z kielnią i zaprawą murarską, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ZŁOTA CEGŁA.
Poniżej zasady konkursu i informacje na temat dokonywania zgłoszeń.
Zasady konkursu:

 1. Konkurs ZŁOTA CEGŁA jest konkursem wewnątrzszkolnym.
 2. Uczestnikami konkursu ZŁOTA CEGŁA mogą być wszyscy uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia w ZSZ.
 3. Liczba uczestników konkursu nie może przekroczyć 10 osób.
 4. Zgłoszenia na konkurs można dokonywać wyłącznie przez Librus, pisząc wiadomość do Pana Radosława Sofczyńskiego. Wiadomość ze zgłoszeniem należy wysyłać do dnia 30.09.2022 (piątek), w temacie podając nazwę konkursu, ZŁOTA CEGŁA. Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
 5. O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnik zostanie poinformowany przez organizatorów.
 6. Zakwalifikowany uczestnik zabiera na konkurs swój własny długopis oraz własne środki ochrony osobistej, czyli: nakrycie głowy, nakolanniki, okulary ochronne, rękawice robocze, strój roboczy, buty robocze i maseczka przeciwpyłowa.
 7. Brak któregokolwiek ze środków ochrony osobistej wymienionych w punkcie 6 dyskwalifikuje uczestnika z wzięcia udziału w konkursie.
 8. Konkurs ZŁOTA CEGŁA odbędzie się dnia 18 października 2022 roku w sali 107 i 108 w dwóch zmianach:
  a) zmiana I (5 osób): godzina 7:45,
  b) zmiana II (5 osób): godzina 10:30.
 9. Zadanie konkursowe polega na:
  a) wymurowaniu z cegły pełnej fragmentu muru w wyznaczonym czasie,
  b) wykonaniu go stosując zasady BHP,
  c) wykonaniu go zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi,
 10. Ocenie będzie podlegać:
  a) przebieg wykonania zadania konkursowego (40%),
  b) efekt wykonania zadania konkursowego (60%).
 11. Maksimum do uzyskania w ocenie końcowej – 100%.
 12. Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się do posprzątania swojego stanowiska konkursowego wg wskazówek organizatorów.
 13. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziana jest nagroda w postaci jednego dnia bez pytania.
 14. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody:
  a) za zajęcie I miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 350 PLN
  b) za zajęcie II miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 250 PLN
  c) za zajęcie III miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 150 PLN
 15. Finalistom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrody wymienione
  w punkcie 14.
 16. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotowego konkursu należy kierować do organizatorów – p. Samuela Tkaczyka, p. Radosława Sofczyńskiego i p. Aliny Szczeszek.
 17. Opublikowanie listy laureatów konkursu będzie miało miejsce na stronie internetowej ZSZ Wolsztyn, najpóźniej w dniu 21 października 2022 roku.
 18. W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Samuel Tkaczyk, p. Radosław Sofczyński i p. Alina Szczeszek