6 września w auli szkolnej wybrzmiały ballady Adama Mickiewicza. „Romantyczność „, „Rybka” i „Świtezianka” zostały odczytane przez pana Dyrektora Ireneusza Rajmana i uczniów klas: 3E,3L,3F. W rolach bohaterów romantycznych wystąpili:

Oliwia Kocur, Klaudia Rogozińska, Patrycja Mikołajczyk, Klaudia Wojciechowska, Natalia Herzog, Maria Milanowska, Oskar Szyper, Bartosz Kaźmierczak, Konrad Młynkowiak, Emil Przybyła, Maciej Ziarek. Spotkanie poprowadzili Bartosz Rakowski i Kacper Piosik. Uroczystość przygotowały panie: Iwona Joksch i Ewelina Mikołajczak. W romantyczny nastrój piosenką wprowadził nas Adam Dulat i radosna ekipa radiowęzła

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w wydarzenie oraz niezwykle życzliwym i kulturalnym widzom.

Już dziś zapraszamy na kolejne Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.