18 października 2022r. młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie wzięła udział w konkursie „ZŁOTA CEGŁA” organizowanym przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, p. Samuela Tkaczyka, p. Radosława Sofczyńskiego i p. Alinę Szczeszek. Tego dnia już przed 8 rano stawili się uczestnicy ubrani w stroje robocze. Zadanie polegało na wykonaniu w określonym czasie fragmentu muru, zakończonego strzępiami. W trakcie konkursu należało przestrzegać zasad BHP oraz sztuki budowlanej. Po początkowej odprawie uczniowie przystąpili do pracy używając swoich umiejętności zdobytych w toku teoretycznej nauki swojego zawodu, jak i na zajęciach praktycznych w budynku Szkoły i poza nią. Konkurs miał miejsce w świetnie wyposażonej pracowni do nauki praktycznej dla technika budownictwa. Uczniowie, którzy stanęli przed wyzwaniem wymurowania fragmentu ściany bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem. Warto dodać, że w konkursie wzięli udział chłopcy jak i dziewczęta. Po podsumowaniu wyników komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

1 miejsce –  Zuzanna Lipowicz;

2 miejsce –  Karol Jędrzejczak;

3 miejsce – Kacper Zalisz;

4 miejsce – Julia Janek.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności w posługiwaniu się kielnią, zaprawą murarską, poziomicą czy kątownikiem murarskim. Laureaci otrzymali wartościowe nagrody, zestawy kluczy NEO, dyplomy oraz największe trofea tego konkursu: złotą, srebrną i brązową cegłę. Ponadto każdy biorący udział w konkursie otrzymał upominki w postaci zestawu śrubokrętów oraz pamiątkowego dyplomu uczestnictwa. Przy wręczaniu nagród był obecny Dyrektor ZSZ, p. Ireneusz Rajman oraz p. wicedyrektor Hanna Kotlińska.

Uczestnikami konkursu byli następujący uczniowie technikum budowlanego:

  • Kacper Andrys, uczeń klasy 3BI;
  • Sebastian Basiński, uczeń klasy 1B;
  • Julia Janek, uczennica klasy 3BI;
  • Karol Jędrzejczak, uczeń klasy 4BH2;
  • Zuzanna Lipowicz, uczennica klasy 4BH2;
  • Franciszek Műller, uczeń klasy 3BI;
  • Nikodem Rostkowski, uczeń klasy 1B;
  • Wiktor Walczak, uczeń klasy 1B;
  • Marika Weber, uczennica klasy 2B;
  • Kacper Zalisz, uczeń klasy 3BI.

Jeżeli warunki pozwolą i nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, można się spodziewać kolejnej edycji konkursu „ZŁOTA CEGŁA” w przyszłym roku szkolnym.