Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych przygotowali SŁOWNIK POLSKO-UKRAIŃSKI zawierający podstawowe słownictwo, które będzie pomocne w pierwszym spotkaniu z naszą szkołą.
Zapraszamy do współpracy uczniów, którzy chcieliby zaangażować się w kolejne edycje tego słownika.

Słownik przygotowany został w ramach wolontariatu okazjonalnego – Ukraina, którego opiekunkami są: Wiesława Młynkowiak, Dorota Krawczyk, Tetiana Horokh.