Aktualnie przygotowujemy staże dla dwóch grup – dla 12 i 13 uczestników w zawodach technik logistyk, informatyk, technolog żywności, ekonomista, handlowiec w miejscowości Malaga – Hiszpania. Projekt dotyczy uczniów trzecich klas technikum. Termin składania formularza zgłoszeniowego mija 04.02.2022 r.

POWER – realizowany jest przy pełnym wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zespół Szkół Zawodowych prowadzi projekt pt „Inwestuj w siebie – zdobywaj nowe doświadczenia”. Program obejmuje trzytygodniowy staż/praktykę w instytucjach publicznych, firmach, przedsiębiorstwach. 
Terminy odbywania praktyk:

  • Malaga: 08.05.2022 – 28.05.2022
  • Malaga: 24.07.2022 – 13.08.2022

Staż jest w całości finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu POWER, dlatego żaden z uczestników nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem, szkoleniem i ubezpieczeniem. Uczniowie poprzez uczestnictwo w stażu/praktyce zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne w kolejnych etapach drogi zawodowej.  Każdy uczestnik stażu otrzyma Europejski Certyfikat Europass oraz punkty ECVET, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy stażu zostaną ubezpieczeni i zostanie im zapewniona opieka podczas podróży i w miejscu odbywania stażu. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli: Grzegorz Lemański, Przemysław Wieczorek.

Pobierz regulamin kryteriów naboru i zasad rekrutacji do projektu POWER: regulamin, formularz zgłoszeniowy.

Prosimy uzupełnić dane w formularzu przed jego wydrukiem. Formularz należy wydrukować dwustronnie.