• Post author:
  • Post category:Komunikaty

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla wszystkich klas odbędzie 1 września 2022 r. o godz. 8:00 na dziedzińcu szkolnym. Klasy ustawiają się razem z wychowawcami w miejscu wskazanym przez wychowawcę. Klasy pierwsze ustawiają się przed podestem.

Przypominamy: uroczysty strój i zachowanie to wizytówka każdego człowieka.

Ze względu na prace budowlane na terenie szkoły, proszę zachować szczególną ostrożność!