Jak co roku, tuż przed egzaminem maturalnym, grupa Absolwentów Technikum im. Marcina Rożka i Liceum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie zakończyła edukację.

Świadectwa ukończenia szkoły wręczył Pan Dyrektor Ireneusz Rajman wraz z Wychowawcami. Wyróżnione świadectwa wraz z Listami Gratulacyjnymi odebrali rodzice z rąk Pana Dyrektora i Sekretarz Rady Rodziców przy ZSZ w Wolsztynie Pani Jolanty Nitschke.

Abiturientom ze średnią powyżej 5,0 stypendia wręczył Pan Jacek Skrobisz – Starosta Wolsztyński.

Utytułowani uczniowie to:

Małgorzata Laskowska kl. 4HT

Mariusz Mleczak kl. 4M

Marta Woźniak kl. 4E

Dawid Abramowski kl. 4E

Aleksandra Ratajczak kl. 4E

Sandra Woźniak kl. 4E

Anna Benysek kl. 4L2

Gracjan Hensel kl. 4L2

Aleksander Brudło kl. 4I

Emilia Antkowiak kl. 4E

Olivier Urbanowicz kl. 4E.

Najlepszą z najlepszych Absolwentów okazała się Małgorzata Laskowska z kl. 4HT średnia 5,38. Najlepszym technikiem mechatronikiem Mariusz Mleczak z kl. 4M. Mariusz otrzymał nagrodę ufundowaną przez firmę NorDan, którą wręczył Pan Waldemar Ptak – Prezes Zarządu NorDan.

Najlepsi absolwenci w poszczególnych gminach otrzymali nagrody od burmistrzów, wójtów lub ich przedstawicieli. Nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie za różnorodną działaność w szkole, także sportową (NAJLEPSZA DZIESIĄTKA).

ABSOLWENCI i pozostali uczniowie wybrali BELFRA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 – został nim p. Janusz Mrozkowiak.

Jesteśmy dumni z wszystkich naszych Absolwentów i wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!