Przyszła pora na podsumowanie zajęć z robotyki prowadzonych przez panią Małgorzatę Szpoper i pana Krzysztofa Reimanna w ramach III edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2023.

Dziękujemy opiekunom projektu oraz uczniom Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie za zainteresowanie i udział w zajęciach. Podczas zajęć uczniowie mieli m.in. możliwość nauki podstaw programowania w środowisku IDE. Poznali również budowę i zasady działania Arduino, proces składania, programowania oraz sterowania robotem typu mBot. Nie zabrakło oczywiście dobrej zabawy w czasie zorganizowanych wyścigów czy też zapasów sumo z udziałem mBotów.

Program zajęć został przygotowany we współpracy z pięcioma najlepszymi uczelniami technicznymi w kraju: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską.

Uczestnicy kół informatycznych otrzymają od swoich nauczycieli dyplomy poświadczające udział w zajęciach.