W dniach 4-5 czerwca nauczyciele informatyki Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie p. Małgorzata Szpoper wraz z p. Krzysztofem Reimannem wzięli udział w spotkaniu kończącym tegoroczny cykl wykładów zorganizowanych w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego na Politechnice Wrocławskiej. Podczas uroczystego zakończenia, nasi nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające udział w 288 godzinach wykładów, które odbyły się w czasie trwania III Edycji Centrum Mistrzostwa Informatycznego na Politechnice Wrocławskiej. W trakcie ostatnich zajęć zostały zorganizowane warsztaty robotyczne i algorytmiczne oraz miało miejsce podsumowanie zawodów robotycznych i algorytmicznych wraz z omówieniem zadań.