Wszystkich uczniów ZSZ w Wolsztynie, którzy mieli do czynienia z kielnią i zaprawą murarską, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ZŁOTA CEGŁA. Poniżej zasady konkursu i informacje na temat dokonywania zgłoszeń.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ZŁOTA CEGŁA jest konkursem wewnątrzszkolnym.
 2. Uczestnikami konkursu ZŁOTA CEGŁA mogą być wszyscy uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia w ZSZ (nie więcej niż dwa razy na cały cykl kształcenia).
 3. Liczba uczestników konkursu nie może przekroczyć 6 osób.
 4. Zgłoszenia na konkurs można dokonywać wyłącznie przez Librus, pisząc wiadomość do Pana Radosława Sofczyńskiego. Wiadomość ze zgłoszeniem należy wysyłać do dnia 20.10.2023 (piątek), w temacie podając nazwę konkursu, ZŁOTA CEGŁA. Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
 5. O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnik zostanie poinformowany przez organizatorów.
 6. Zakwalifikowany uczestnik zabiera na konkurs swój własny długopis oraz własne środki ochrony osobistej, czyli: nakrycie głowy, nakolanniki, okulary ochronne, rękawice robocze, strój roboczy, buty robocze i maseczka przeciwpyłowa.
 7. Brak któregokolwiek ze środków ochrony osobistej wymienionych w punkcie 6 dyskwalifikuje uczestnika z wzięcia udziału w konkursie.
 8. Konkurs ZŁOTA CEGŁA odbędzie się dnia 25 października 2023 roku w sali 160 i 108a
  o godzinie 8:50.
 9. Zadanie konkursowe polega na:
  a) wymurowaniu z cegły pełnej fragmentu muru w wyznaczonym czasie,
  b) wykonaniu go stosując zasady BHP,
  c) wykonaniu go zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi,
 10. Ocenie będzie podlegać:
  a) przebieg wykonania zadania konkursowego (40%),
  b) efekt wykonania zadania konkursowego (60%).
 11. Maksimum do uzyskania w ocenie końcowej – 100%.
 12. Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się do posprzątania swojego stanowiska konkursowego wg wskazówek organizatorów.
 13. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziana jest nagroda w postaci jednego dnia bez pytania.
 14. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody:
  a) za zajęcie I miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 600 PLN
  b) za zajęcie II miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 400 PLN
  c) za zajęcie III miejsca – zestaw narzędzi NEO o wartości 300 PLN
 15. Finalistom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrody wymienione
  w punkcie 14.
 16. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotowego konkursu należy kierować do organizatorów – p. Samuela Tkaczyka, p. Radosława Sofczyńskiego.
 17. Opublikowanie listy laureatów konkursu będzie miało miejsce na stronie internetowej ZSZ Wolsztyn, najpóźniej w dniu 31 października 2023 roku.
 18. W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Samuel Tkaczyk, p. Radosław Sofczyński.