Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie.

Branżowa Szkoła I Stopnia
przyjęci
nieprzyjęci

Technikum
przyjęci
nieprzyjęci