W poniedziałek 13 marca rozpoczęliśmy międzynarodowy projekt „Z robotami w przyszłość m-Robot”. W projekcie bierze udział młodzież i kadra z trzech zaprzyjaźnionych krajów: Polski, Niemiec oraz Ukrainy, łącznie 54 osoby. Pomysł rozwijania nowoczesnych technologii w edukacji wspiera pan Jacek Skrobisz Starosta Wolsztyński, który też weźmie udział w inauguracji warsztatów programowania robotów w dniu 15 marca 2023 r.

Wczoraj nasi goście zwiedzili Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie oraz wzięli udział w uroczystej kolacji w ramach inauguracji projektu. Gości przywitał dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie pan Ireneusz Rajman wraz z koordynatorem projektu panią Małgorzatą Szpoper.

Dzisiaj grupa spędza czas we Wrocławiu, gdzie bierze udział w  laboratoriach i wykładach zorganizowanych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Natomiast od środy do piątku uczestnicy projektu spróbują swoich sił w warsztatach z robotyki.

Projekt poprzedziły kilkutygodniowe przygotowania uczniów klasy 1 technikum programistycznego w ramach koła z robotyki Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W tym czasie nasi uczniowie uczyli się podstaw programowania, robotyki i elektroniki. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie robotyki i programowania.  Projekt Polsko-Niemiecko-Ukraiński możliwy jest dzięki otrzymaniu przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie dofinansowania z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.