Komisja Rekrutacyjna  ZSZ w Wolsztynie podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie do 17 lipca 2024r. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest potwierdzeniem woli nauki w naszej szkole.

Technikum – zakwalifikowani
Technikum – niezakwalifikowani

Branżowa Szkoła I Stopnia – zakwalifikowani
Branżowa Szkoła I Stopnia – niezakwalifikowani