Młodociani pracownicy

  • Post author:
  • Post category:Komunikaty

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Czytaj dalejMłodociani pracownicy