Technik logistyk

Absolwent będzie umiał: Stosować zasady logistyki w gospodarce,Planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych różnymi środkami transportu,Posługiwać się aktami…

Czytaj dalejTechnik logistyk